Ingyenes könyvtár - Új könyvek

Cvikkedli - Janikovszky Éva

NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Janikovszky Éva
ISBN: 9789631190427
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI MP3
IDŐPONTJA: 2011
MÉRET: 6,23

Cvikkedli A könyv ingyenes regisztráció után letölthető

ÁR: INGYENES

A könyvről:

Cvikkedli leírása Ezt a fu­ra ne­vet Da­ni ad­ta an­nak a ka­la­pos, cvik­ke­res, szi­va­ro­zó bácsi­nak, aki­nek a fény­képét a régi csa­ládi ­képe­ket őr­ző fényképes ­do­boz­ban ta­lál­ta. Cvikkedlit sen­ki sem is­mer­te, hiába néze­get­ték, nem is ér­tet­ték, ho­gyan ke­rült a do­boz­ba. De ki le­he­tett ő? És va­jon mi köze volt hoz­zá a szép, szomorú Amálkának? Ezt egye­dül csak Da­ni tud­ja, hi­szen ő nyo­moz­ta ki ket­te­jük tör­téne­tét.